Provexa AB

Provexa bedriver kemisk ytbehandling i moderna lokaler i Gamlestaden, Göteborg.

Provexa har lång erfarenhet av ytbehandling. Verksamheten fick ett kraftigt avbräck 2005 när stora delar av anläggningen brandhärjades men har därefter återuppbyggts och växer stabilt.

Provexa har idag den mest moderna ytbehandlingsanläggningen i Skandinavien och erbjuder sina kunder ytbehandling, pulverlackering och labbtjänster. Under 2010 förvärvade Provexa Ferroprodukters ytbehandling, som omsatte ca 10 mkr, vilken flyttades till Gamlestaden. Försäljningen gick ned kraftigt 2012-2013 då marknaden för Telecom gick ned, volym som succesivt ersatts med andra brancher.

Bolaget har 85 medarbetare.

Målsättningen för Provexa är att befästa sin position som den mest välrenommerade ytbehandlaren i Sverige och att etablera fler enheter. Bolaget skall fortsätta att organiskt bygga volym och har som mål att uppnå en EBIT-marginal på 10%.

Aktierna i Provexa AB förvärvades huvudsakligen år 2007.

IGCs ägarandel: 75%

Kontakt

Provexa AB

Gamlestadsvägen 303
SE-415 25 Göteborg

Telefon +46 (0)31 43 07 70
E-post: info@provexa.com

Web: www.provexa.com