Proact IT Group AB

Proact är specialist och ledande i Europa på att hantera, säkerställa och lagra stora volymer av affärskritisk information.

Som en fristående integratör levereras konsulttjänster, support och system inom området storage & arkivering, disaster recovery samt molntjänster, nätverk och datacenters.

Proact har ca 800 medarbetare med verksamhet i Europa och USA. Företaget grundades 1994 och är noterat på Stockholms Fondbörs.

Bolagets målsättning är att organiskt växa dubbelt så snabbt som marknaden med en vinstmarginal på 5%. Förvärv kan göras om det är industriellt riktigt och en bra affär för bolaget. På längre sikt bör vinstmarginalen kunna öka ytterligare.

Aktierna i ProAct IT group förvärvades huvudsakligen år 2004/2005. Som mest ägde IGC 27 % av aktierna i Proact.

IGCs ägarandel: 6%

Kontakt

Proact IT Group AB

Kistagången 2
Box 1205
SE-164 28 KISTA

Telefon: +46 (0)8 410 666 10
E-post: info@proact.se

Web: www.proact.se