VD

Anders Hultmark

Anders Hultmark har en bakgrund som civ.ek/jur.kand och anställd tjänsteman. Han har varit verksam inom Kinnevik AB som assistent åt Jan Stenbeck (1981-1984), varit ansvarig för affärsutvecklingen på Hilleshög AB (1984-1987) och var Service & Finance Manager inom Mars Inc (1987-1990).

1990 blev Anders entreprenör och huvudägare i TeknoTerm AB. Ur TeknoTerm skapades TeknoTerm Värmesystem AB (solenergi och pelletsbrännare), Sunstrip AB (absorbatorer till solfångarindustrin) samt TeknoTerm Climate AB, som på 10 år blev marknadsledande i Sverige på vattenburen kyla. 1997 såldes TeknoTerm Värmesystem, 2001 såldes TeknoTerm Climate AB och Sunstrip AB såldes under 2007.

2003 startade Anders IGC och 2004 gjordes första investeringen i Proact (lagring och arkivering av information). 2005 gick Anders Hultmark in som huvudägare i Comhat AB (mikrovågsfilter, antenner, mikrovågskopplare) och 2006 köptes Arkivator AB (skärande bearbetning, telecomprodukter, förpackningsmaskiner). 2007 köpte Arkivator rörelsen i Comhat AB och IGC gick in som huvudägare i Provexa (ytbehandling). 2008 grundades fastighetsbolaget HMark AB. 2009 gick IGC in som delägare i VICI Industri AB (motordetaljer), som såldes 2011. 2010 förvärvade Proact Storyflex i  Tjeckien och Slovakien, Provexa köpte Ferroprodukters ytbehandling och Arkivator startade bolag i Shanghai, Kina. 2011 förvärvade Proact flera bolag i Europa, Arkivator gick samman med Exir, med verksamhet bl.a. i Ungern, och Provexa påbörjade utbyggnad i Göteborg. 2012 sjösattes åtgärdsprogram för att öka lönsamheten i Arkivator-koncernen. 2013 avvecklades ägandet i Arkivator. 2015 köpte IGC samtliga aktier i fastighetsbolaget HMark Holding AB. 2017 sÃ¥ldes huvuddelen av aktierna i Proact IT Group AB.

Anders är VD och operativt ansvarig för IGC. Han jobbar huvudsakligen med att utveckla Provexa AB (kemi/ytbehandling) och HMark Holding AB (fastigheter) samt som styrelseledamot och tillväxtkonsult.

E-post: anders.hultmark@igc.se
Mobil: +46 (0)703 28 79 50

 

Redovisning

Ulrika Wallerius

Ulrika Wallerius har läst redovisning i Göteborg. Hon har arbetat för Anders Hultmark sedan 2001. Sedan 2007 är hon ansvarig för redovisningen på IGC.

E-post: ulrika.wallerius@igc.se
Mobil: +46 (0)704 57 69 02