IGC Finance & Trading AB 

IGC Finance & Trading AB bedriver handel med värdepapper och erbjuder finansiella tjänster.

Verksamheten i dess nuvarande form startade 2013. Målsättningen är att, genom handel med värdepapper och tjänster, växa och uppnå ett röreseresultat (EBIT) på 10%.

Aktierna i IGC Finance & Trading AB ägs av IGC Industrial Growth Co AB.

Ägarandel: 100%

Kontakt

IGC Finance & Trading AB

Gamlestadsvägen 303
SE-415 25 Göteborg

Telefon +46 (0)31 28 79 50
E-post: anders.hultmark@igc.se

Web: www.igc.se