IGC Consulting AB

IGC Consulting utvecklar strategier för lönsam tillväxt.

IGC Consulting hjälper företag att växa lönsamt genom att utveckla strategier för tillväxt och att säkerställa genomförandet - "making strategy happen". Tillsammans med ledning och medarbetare utveklar IGC företag med målsättning att skapa långsiktig lönsam tillväxt.

Aktierna i IGC Consulting AB ägs av IGC Industrial Growth Co AB.

Ägarandel: 100%

Kontakt

IGC Consulting AB

Gamlestadsvägen 303
SE-415 25 Göteborg

Telefon +46 (0)28 79 50
E-post: anders.hultmark@igc.se

Web: www.igc.se