HMark Holding AB

HMark Holding AB äger och förvaltar fastigheter.

Verksamheten startade 2010. Bolaget äger och förvaltar tre fastigheter i Sverige. Målsättningen är att växa genom att förvärva ytterligare fastigheter i Sverige.

Aktierna i HMark Holding AB ägs av IGC Industrial Growth Company AB.

Ägarandel: 100%

Kontakt

HMark Holding AB

Gamlestadsvägen 303
SE-415 25 Göteborg

Telefon +46 (0)31 28 79 50

E-post: anders.hultmark@igc.se

Web: www.igc.se