Historik

2003 bildades IGC Industrial Growth Company AB (IGC) av Anders Hultmark och Thomas Olausson. Kapitalet i IGC har sitt ursprung från framgångsrik företagsutveckling. IGC ägs av Anders Hultmark.

Första investeringen gjordes år 2004 i Proact IT Group AB, ett IT-företag som är specialist på lagring av information. IGC medverkade till att renodla Proact IT Groups affärsmodell och hade år 2006 vänt förlustaffären till att gå med vinst.

2006 förvärvade IGC Arkivator AB, en systemleverantör till fordon, telekom och maskinindustrin. 2007 köpte IGC Comhat AB och flyttade tillverkningen till Arkivator AB som i och med detta stärkte affärsområdet Telecom och blev bland annat världsledande på länkfilter.

2007 förvärvade IGC 98% av aktierna i Provexa AB, ett modernt ytbehandlingsföretag med säte i Gamlestaden, Göteborg. Bolaget gick med förlust efter att ha råkat ut för en storbrand 2005, men är återuppbyggt, lönsamt och växer snabbt. Under 2007 förvärvades även Tidamek AB, en verkstadsindustri i Tidaholm. Rörelsen i Tidamek integrerades snabbt i Arkivator AB. Sunstrip AB såldes.

2008 Proact startade bolag i Nederländerna och Estland och bolagets omsättning passerar första gången  en miljard kronor. Fastighetsbolaget HMark AB grundas. Arkivator AB förlorade pengar vilket gav en förlust i koncernen på 25 mkr.

2009 var ett år med finanskris och lågkonjunktur, trots detta visade samtliga bolag vinst. Arkivator sålde ”vipparmslinan” till Vici Industri AB som är specialist på vipparmar. IGC blev i denna affären ägare till 15% av aktierna i Vici. Fastighetsbolaget HMark AB såldes till Anders Hultmark.

2010 blev ett år av återhämtning och utveckling. Proact förvärvade Storyflex i Tjeckien och Slovakien. Provexa förvärvade Ferroprodukters ytbehandling. Arkivator lanserade nya produkter och startade bolag i Shanghai.

2011 förvärvade ProAct flera bolag i Europa, Arkivator gick samman med Exir och Provexa påbörjade utbyggnad i Göteborg. Aktieinnehavet i Vici Industri AB (motordetaljer) såldes.

2012 sjösattes åtgärdsprogram för att öka lönsamheten och minska kapitalbindningen i Arkivator-koncernen. Del av aktieinnehavet i Proact avyttrades med god vinst. Minoritetsposten i Arkivator Industry förvärvades.

2013 avvecklades investeringen i Arkivator Industry AB.

2014 såldes en minoritetspost i Provexa AB som från och med 2015 inte konsolideras i IGC.

2015 förvärvade IGC samtliga aktier i HMark Holding AB som är ett fastighetsbolag.

2016 Konsolidering av bolagen. Provexa AB söker världspatent på kemisk process.

2017 Fokusering, tillväxt och lönsamhet. IGC förvärvade ytterligare aktier i Provexa AB, som nu ägs till 75% av IGC. Aktier i Proact IT Group AB avyttrades.

 

Rött = prognos

 

Rött = prognos

 

Rött = prognos