Arkivator

Arkivator koncernen, en högteknologisk systemleverantör med ca 600 anställda och en omsättning 2013 på ca  800 MSEK. Verksamheten indelades i tre affärsområden: Telecom, Industry och Machine Systems.

Arkivator Industry

Arkivator Industry är expert på skärande bearbetning. 2008 bildas affärsområdet Arkivator Industry, samma år förvärvas rörelsen i Tidamek AB, som precis som Arkivator Industry var specialist på skärande bearbetning av komponenter till industrin. 2009 säljer Arkivator Industry vipparmstillverkningen som omsatte ca 150 MSEK och 2011 går Arkivator ihop med Exir. Arkivator Industry omsatte 344 MSEK under år 2011 och 463 MSEK 2012.

Arkivator Telecom

Arkivator Telecom tillhör de ledande i världen inom utveckling och tillverkning av mikrovågsantenner, filter, kopplare och vågledare. Under 2007 förvärvade Arkivator AB rörelsen i Comhat AB som utvecklade mikrovågsantenner, filter och kopplare. 2008 bildas affärsområdet Arkivator Telecom och företagets verksamhet i Stenungsund flyttas till Arkivator i Falköping. Under 2009-2010 utvecklas en rad nya produkter såsom filter, kopplare, antenner och ett nytt longhaulfilter. 2011 går Arkivator ihop med Exir. Verksamheten växer och omsatte 297 MSEK under 2011 och 306 MSEK under år 2012.

Arkivator Machine Systems

Arkivator Machine Systems utvecklar och tillverkar förpackningsmaskiner. 2008 bildas affärsområdet Arkivator Machine Systems, som är specialist på förpackningsmaskiner så som Film wrappers, Tray shrinks och Strawapplicators. Under 2009 satsar Arkivator Machine Systems stora resurser på att ta fram nya förpackningsmaskiner och 2011 etableras bolag utanför Shanghai i Kina. Arkivator Machine Systems omsatte 161 MSEK under år 2011 och 141 MSEK under 2012.

Aktierna i Arkivator förvärvades under 2006. Bolaget försattes i konkurs 2013.