Välkommen till IGC

Aktiva, engagerade ägare är en grundläggande förutsättning för att ett bolag skall nå sin fulla potential. Det är bara i själva ägandet som det yttersta engagemanget finns, det är bara genom det professionella ägandet som bolagets framtid och utveckling kan garanteras. Rätt ägare ger rätt avkastning.

Vi investerar i bolag som behöver nya ägare, företrädesvis med en omsättning i storleksordningen 200-1.000 mkr. Vi tar aktiv del i drift, stödjer ledningsfunktioner och skapar nya affärer, produkter och strukturer med målet att förädla och utveckla.

Vi engagerar oss djupt. Vi gör strategier till verklighet i enlighet med vår devis ”making strategy happen”.

Vår vision

IGC vill bli den ägare som är bäst på att skapa tillväxt för företag genom engagemang och entreprenöriellt ägande.
Läs mer 

Nyheter

2015-01-01

IGC köper fastighetsbolaget HMark Holding AB